Vzdelávanie a kredity na stránkach SDiA

Úskalia manažmentu pacienta s diabetes mellitus

4. 3. 2020 - 31. 12. 2020

Počet pokusov: 1

Počet kreditov:
2 CME kredity: 100-91% odpovedí správne
1 CME kredit: 90-80% odpovedí správne
0 CME kreditov: <80% odpovedí správne

Pri každej otázke práve jedna odpoveď správne

Počet kreditov: 2

Viac informácií

Aktuálne odporúčania v liečbe hypertenzie, dyslipidémie a obezity u pacientov s diabetes mellitus 2. typu

20. 7. 2020 - 20. 10. 2020

Počet pokusov: 1

Počet kreditov:
2 CME kredity: 100-91% odpovedí správne
1 CME kredit: 90-80% odpovedí správne
0 CME kreditov: <80% odpovedí správne

Pri každej otázke práve jedna odpoveď správne

Počet kreditov: 2

Viac informácií

Liečba inzulínom - Aktuálne názory na liečbu diabetes mellitus a jeho komplikácií

20. 7. 2020 - 20. 10. 2020

Počet pokusov: 1

Počet kreditov:
2 CME kredity: 100-91% odpovedí správne
1 CME kredit: 90-80% odpovedí správne
0 CME kreditov: <80% odpovedí správne

Pri každej otázke práve jedna odpoveď správne

Počet kreditov: 2

Viac informácií

Kardiovaskulárne a renálne ochorenia a diabetes mellitus. Kardioprotektívne antidiabetiká a ich miesto v terapeutickej schéme

13. 7. 2020 - 13. 10. 2020

Počet pokusov: 1

Počet kreditov:
2 CME kredity: 100-91% odpovedí správne
1 CME kredit: 90-80% odpovedí správne
0 CME kreditov: <80% odpovedí správne

Pri každej otázke práve jedna odpoveď správne

Počet kreditov: 2

Viac informácií

PAH 1: Súčasné možnosti liečby PAH vo svetle nových ESC/ERS guidelnes. Význam včasnej eskalácie liečby PAH.

6. 11. 2019 - 23. 10. 2020

Počet pokusov: 1

Počet kreditov:
2 CME kredity: 100-91% odpovedí správne
1 CME kredit: 90-80% odpovedí správne
0 CME kreditov: <80% odpovedí správne

Pri každej otázke práve jedna odpoveď správne

Počet kreditov: 2

Viac informácií

PAH 3: Minimálne potrebné parametre pre správne stanovenie rizika progresie PAH alebo Aj málo je niekedy viac

2. 5. 2020 - 23. 10. 2020

Počet pokusov: 1

Počet kreditov:
2 CME kredity: 100-91% odpovedí správne
1 CME kredit: 90-80% odpovedí správne
0 CME kreditov: <80% odpovedí správne

Pri každej otázke práve jedna odpoveď správne

Počet kreditov: 2

Viac informácií

PAH 2: Echokardiografické parametre PAH

2. 5. 2020 - 23. 10. 2020

Počet pokusov: 1

Počet kreditov:
2 CME kredity: 100-91% odpovedí správne
1 CME kredit: 90-80% odpovedí správne
0 CME kreditov: <80% odpovedí správne

Pri každej otázke práve jedna odpoveď správne

Počet kreditov: 2

Viac informácií

PAH 4: Pľúcna arteriálna hypertenzia – diagnostika, stratifikácia rizika a moderná liečba

11. 4. 2020 - 14. 10. 2020

Počet pokusov: 1

Počet kreditov:
2 CME kredity: 100-91% odpovedí správne
1 CME kredit: 90-80% odpovedí správne
0 CME kreditov: <80% odpovedí správne

Pri každej otázke práve jedna odpoveď správne

Počet kreditov: 2

Viac informácií