Vzdelávanie a kredity na stránkach SDiA

PAH 3: Minimálne potrebné parametre pre správne stanovenie rizika progresie PAH alebo Aj málo je niekedy viac

1. 4. 2021 - 31. 12. 2021

Počet pokusov: 1

Počet kreditov:
2 CME kredity: 100-91% odpovedí správne
1 CME kredit: 90-80% odpovedí správne
0 CME kreditov: <80% odpovedí správne

Pri každej otázke práve jedna odpoveď správne

Počet kreditov: 2

Viac informácií

PAH 2: Echokardiografické parametre PAH

1. 4. 2021 - 31. 12. 2021

Počet pokusov: 1

Počet kreditov:
2 CME kredity: 100-91% odpovedí správne
1 CME kredit: 90-80% odpovedí správne
0 CME kreditov: <80% odpovedí správne

Pri každej otázke práve jedna odpoveď správne

Počet kreditov: 2

Viac informácií

PAH 4: Pľúcna arteriálna hypertenzia – diagnostika, stratifikácia rizika a moderná liečba

1. 4. 2021 - 31. 12. 2021

Počet pokusov: 1

Počet kreditov:
2 CME kredity: 100-91% odpovedí správne
1 CME kredit: 90-80% odpovedí správne
0 CME kreditov: <80% odpovedí správne

Pri každej otázke práve jedna odpoveď správne

Počet kreditov: 2

Viac informácií

PAH 1: Súčasné možnosti liečby PAH vo svetle nových ESC/ERS guidelnes. Význam včasnej eskalácie liečby PAH.

1. 4. 2021 - 31. 12. 2021

Počet pokusov: 1

Počet kreditov:
2 CME kredity: 100-91% odpovedí správne
1 CME kredit: 90-80% odpovedí správne
0 CME kreditov: <80% odpovedí správne

Pri každej otázke práve jedna odpoveď správne

Počet kreditov: 2

Viac informácií