Vzdelávanie a kredity na stránkach SDiA

Úskalia manažmentu pacienta s diabetes mellitus

4. 3. 2020 - 31. 12. 2020

Počet pokusov: 1

Počet kreditov:
2 CME kredity: 100-91% odpovedí správne
1 CME kredit: 90-80% odpovedí správne
0 CME kreditov: <80% odpovedí správne

Pri každej otázke práve jedna odpoveď správne

Počet kreditov: 3

Viac informácií